Ослын газар дээр 5-10 минутын дотор очдог боллоо.

 
Scroll to Top