2017 онд нийт 4,5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгожээ.

 
Scroll to Top