Бүх 21 аймгийн төвийн нутагт болсон даатгалын тохиолдолд цагдаагийн акт, тодорхойлолт шаардлагагүй боллоо.

 
Scroll to Top