Албан журмын жолоочийн хариуцлагын даатгалын нөхөн төлбөрийг цагдаагийн тодорхойлолт шаардахгүйгээр олгож байна.

 
Scroll to Top