Даатгуулагч та тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхөн төлбөр авахад цагдаагийн тодорхойлолт авчрах шаардлагагүй боллоо.

 
Scroll to Top