Тээврийн хэрэгслийн даатгалын тохиолдолд цагдаагийн тодорхойлолт шаардлагагүй боллоо.

 
Scroll to Top